Γερμανικά » Γαλλικά

Μεταφράσεις για „Aufbau“ στο λεξικό Γερμανικά » Γαλλικά (Μετάβαση προς Γαλλικά » Γερμανικά)

Aufbau -bauten ΟΥΣ m

1. Aufbau kein Pl. (Zusammenbauen):

3. Aufbau kein Pl. (Errichtung, Schaffung):

4. Aufbau kein Pl. (das Herstellen):

6. Aufbau (Teil eines Gebäudes, Schiffs):

7. Aufbau (Karosserie):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文