Βλέπετε αποτελέσματα που γράφονται παρόμοια:

chapea στο γαλλικό λεξικό Oxford-Hachette

Μεταφράσεις για chapea στο λεξικό Γαλλικά»Αγγλικά

II.chapeau <pl chapeaux> [ʃapo] ΕΠΙΦΏΝ inf

Βλέπε και: baver

1. baver:

Ιδιώματα:

I.chapeauté (chapeautée) [ʃapote] inf ΡΉΜΑ pp

chapeauté → chapeauter

II.chapeauté (chapeautée) [ʃapote] inf ΕΠΊΘ

Βλέπε και: chapeauter

I.chapel|ier (chapelière) [ʃapəlje, ɛʀ] ΕΠΊΘ

II.chapel|ier (chapelière) [ʃapəlje, ɛʀ] ΟΥΣ m (f)

1. chapelle REL:

2. chapelet:

chapea στο λεξικό PONS

Μεταφράσεις για chapea στο λεξικό Γαλλικά»Αγγλικά

chapeau (couvre-chef):

chapelier (-ière) [ʃapəlje, -jɛʀ] ΟΥΣ m, f

Αμερικανικά Αγγλικά

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文