Μεταφράσεις για half-pass στο λεξικό Γαλλικά»Αγγλικά

1. appuyer (poser):

1. appuyer (prendre appui):

to lean on a stick Brit

3. appuyer (faire, subir) inf:

Αμερικανικά Αγγλικά

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文