Γερμανικά » Γαλλικά

Μεταφράσεις για „leihen“ στο λεξικό Γερμανικά » Γαλλικά (Μετάβαση προς Γαλλικά » Γερμανικά)

leihen <lieh, geliehen> [ˈlaɪən] ΡΉΜΑ trans

1. leihen (verleihen):

[qc est] prêté(e)

2. leihen (ausleihen):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文