Γερμανικά » Γαλλικά

Μεταφράσεις για „Kleinigkeit“ στο λεξικό Γερμανικά » Γαλλικά (Μετάβαση προς Γαλλικά » Γερμανικά)

Kleinigkeit <-, -en> [ˈklaɪnɪçkaɪt] ΟΥΣ f

2. Kleinigkeit (Einzelheit):

3. Kleinigkeit (kleine Menge, Strecke, Portion):

4. Kleinigkeit (kleiner Artikel):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文