Γερμανικά » Γαλλικά

Μεταφράσεις για „Geschick“ στο λεξικό Γερμανικά » Γαλλικά (Μετάβαση προς Γαλλικά » Γερμανικά)

Geschick1 <-s; kein Pl.> [gəˈʃɪk] ΟΥΣ nt

Geschick2 <-[e]s, -e> ΟΥΣ nt

2. Geschick geh (Schicksal):

destin m

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文