Γερμανικά » Ελληνικά

Deutsche(r) <-n, -n> SUBST mf

Deutsche Demokratische Republik <-n -n -> SUBST f sg

2. Deutsche Demokratische Republik (sonst häufiger):

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文