Γερμανικά » Ελληνικά

I . kommen <kommt, kam, gekommen> [ˈkɔmən] VERB intr +sein

4. kommen (berühren):

5. kommen (durch Zoll, Prüfung):

9. kommen (seinen Ursprung haben):

II . kommen <kommt, kam, gekommen> [ˈkɔmən] VERB απρόσωπ +sein

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文