Μεταφράσεις για „κατά“ στο λεξικό Ελληνικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ελληνικά)

I . κατά [ˈkata [ή ]kaˈta] in bestimmten Fügungen vor Vokal auch, κατ' [kat], καθ' [kaθ] PREP +akk

Ιδιώματα:

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文