Μεταφράσεις για „δεξής“ στο λεξικό Ελληνικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ελληνικά)

δεξι|ός <-ά, -ό> [ðɛksiˈɔs], δεξ|ής [ðɛˈksis] <-ιά, -ί> ΕΠΊΘ

δεξι|ός <-ά, -ό> [ðɛksiˈɔs], δεξ|ής [ðɛˈksis] <-ιά, -ί> ΕΠΊΘ

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文