Μεταφράσεις για „screen“ στο λεξικό Αγγλικά » Ισπανικά (Μετάβαση προς Ισπανικά » Αγγλικά)

2. screen:

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文