Ιταλικά » Αγγλικά

Μεταφράσεις για „fuggire“ στο λεξικό Ιταλικά » Αγγλικά (Μετάβαση προς Αγγλικά » Ιταλικά)

I . fuggire [fud·ˈdʒi:·re] ΡΉΜΑ intr +essere

1. fuggire (scappare):

2. fuggire (passare):

fly

II . fuggire [fud·ˈdʒi:·re] ΡΉΜΑ trans +avere

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文