Αγγλικά » Σλοβενικά

Μεταφράσεις για „squeeze“ στο λεξικό Αγγλικά » Σλοβενικά (Μετάβαση προς Σλοβενικά » Αγγλικά)

I . squeeze [skwi:z] ΟΥΣ

1. squeeze (press):

stisk m

2. squeeze ECON (limit):

3. squeeze no pl (fit):

gneča f

4. squeeze fam (person):

fant(punca) m (f)

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文