Αγγλικά » Σλοβενικά

Μεταφράσεις για „emergency“ στο λεξικό Αγγλικά » Σλοβενικά (Μετάβαση προς Σλοβενικά » Αγγλικά)

I . emer·gen·cy [ɪˈmɜ:ʤən(t)si, i:ˈ-] ΟΥΣ

1. emergency (extreme situation):

sila f

2. emergency Am (emergency room):

II . emer·gen·cy [ɪˈmɜ:ʤən(t)si, i:ˈ-] ΕΠΊΘ

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文