Συντάκτες και εκδοχές του λήμματος "émission".

Γλώσσα Λήμμα Ημερομηνία Ιδιότητα Συντάκτης
Γαλλικά » Γερμανικά émission 2012-08-15 14:47:32 UTC Δημοσιεύτηκε PONS Online-Redaktion Französisch Εμφάνιση εκδοχής
Γαλλικά » Γερμανικά émission 2012-06-23 17:19:16 UTC Δημοσιεύτηκε Peter Hoff Εμφάνιση εκδοχής

Σελίδα στα Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文

opendict-12
Identified ad region: DEFAULT