Μεταφράσεις για „βαρύτητα“ στο λεξικό Ελληνικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Ελληνικά)

2. βαρύτητα:

βαρύτητα ΦΥΣ, ΑΣΤΡΟΝ
βαρύτητα ΦΥΣ, ΑΣΤΡΟΝ

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文