Γερμανικά » Ελληνικά

Μεταφράσεις για „Seelachs“ στο λεξικό Γερμανικά » Ελληνικά (Μετάβαση προς Ελληνικά » Γερμανικά)

Seelachs <-es, -e> SUBST m

1. Seelachs ZOOL (Köhler, Blaufisch):

2. Seelachs ZOOL (Pollack):

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文