για την ιστοσελίδα σας

Επιλέξτε τη φόρμα αναζήτησης που ταιριάζει καλύτερα με την ιστοσελίδα σας! Χρησιμοποιήστε τον αντίστοιχο κώδικα HTML για την ενσωμάτωση στην ιστοσελίδα σας.

Format: 300x133

Code:
<script src="http://download.pons.com/widgets/300x133/el_ad.js" type="text/javascript"></script><noscript><a href="http://el.pons.com" title="PONS - Το διαδικτυακό λεξικό">PONS - Το διαδικτυακό λεξικό</a></noscript>


Format: 728x75

Code:
<script src="http://download.pons.com/widgets/728x75/el_ad.js" type="text/javascript"></script><noscript><a href="http://el.pons.com" title="PONS - Το διαδικτυακό λεξικό">PONS - Το διαδικτυακό λεξικό</a></noscript>


Format: 120x166

Code:
<script src="http://download.pons.com/widgets/120x166/el_ad.js" type="text/javascript"></script><noscript><a href="http://el.pons.com" title="PONS - Το διαδικτυακό λεξικό">PONS - Το διαδικτυακό λεξικό</a></noscript>Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | Unknown