Για τον περιηγητή σας


Για τον περιηγητή σας

Plugins για τον Internet Explorer 7 (ή νεότερο) και τον Firefox 2.0 (ή νεότερο)

Τα PONS plugin αναζήτησης για Internet Explorer 7 (ή νεότερο) και Firefox 2.0 (ή νεότερο) εγκαθιστούνται για κάθε συνδυασμό γλωσσών ξεχωριστά.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα plugins που επιθυμείτε εδώ:

PONS : Γερμανική ορθογραφία

PONS : Αγγλικά-Γερμανικά 

PONS : Γαλλικά-Γερμανικά

PONS : Ισπανικά-Γερμανικά

PONS : Ρωσικά-Γερμανικά 

PONS : Πολωνικά-Γερμανικά

PONS : Ιταλικά-Γερμανικά

PONS : Σλοβενικά-Γερμανικά

PONS : Ισπανικά-Αγγλικά

PONS : Γαλλικά-Αγγλικά

PONS : Σλοβενικά-Αγγλικά

Οδηγίες για τη λείψη αρχείων:

  • Κάντε κλικ στις γλώσσες που επιθυμείτε για να κατεβάσετε τα αντίστοιχα plugins.

  • Αν θέλετε τα plugins για όλες τις γλώσσες κατεβάστε τα όλα με τη σειρά. 

Η αναζήτηση λέξεων:

  • Αφού κατεβάσετε τουλάχιστον ένα plugin θα μπορείτε να εισάγετε αναζητούμενες λέξεις κατευθείαν στο πεδίο εισαγωγής που βρίσκεται στην πάνω γωνία του περιηγητή σας.

  • Συνήθως η προεπιλογή για αυτό το πεδίο είναι "Google ". Κάντε κλικ στο μικρό βέλος δίπλα από το πεδίο και επιλέξτε το λεξικό

    PONS που επιθυμείτε.
  • Αφού γράψατε τη λέξη που ζητάτε πατήστε το πλήκτρο εισαγωγής (" Enter ") για να εκκινήσετε την αναζήτηση.

Παράδειγμα για τον Internet Explorer 7 (ή νεότερο)

Παράδειγμα για τον Firefox 2.0 (ή νεότερο)


Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | Unknown