Συντάκτες και εκδοχές του λήμματος "fashion".

Γλώσσα Λήμμα Ημερομηνία Ιδιότητα Συντάκτης
Αγγλικά » Σλοβενικά fashion 2012-04-29 18:12:10 UTC Δημοσιεύτηκε Sašo Lucu Εμφάνιση εκδοχής
Αγγλικά » Σλοβενικά fashion 2011-03-01 12:30:45 UTC Δημοσιεύτηκε Marjan Šavli Εμφάνιση εκδοχής

Σελίδα στα Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文

opendict-13
Identified ad region: DEFAULT