Συντάκτες και εκδοχές του λήμματος "radiocompas".

Γλώσσα Λήμμα Ημερομηνία Ιδιότητα Συντάκτης
Γαλλικά » Αγγλικά radiocompas 2014-06-16 12:14:22 UTC Δημοσιεύτηκε PONS Online-Redaktion Französisch Εμφάνιση εκδοχής
Γαλλικά » Αγγλικά radiocompas 2014-05-31 18:48:50 UTC Δημοσιεύτηκε Εμφάνιση εκδοχής

Σελίδα στα Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文

opendict-14
Identified ad region: DEFAULT