Συντάκτες και εκδοχές του λήμματος "gazer".

Γλώσσα Λήμμα Ημερομηνία Ιδιότητα Συντάκτης
Γαλλικά » Αγγλικά gazer 2012-03-20 14:45:25 UTC Δημοσιεύτηκε PONS Online-Redaktion Französisch Εμφάνιση εκδοχής
Γαλλικά » Αγγλικά gazer 2012-03-18 11:26:02 UTC Δημοσιεύτηκε Matthew Spofforth Εμφάνιση εκδοχής

Σελίδα στα Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文

opendict-12
Identified ad region: DEFAULT