Συντάκτες και εκδοχές του λήμματος "issuance".

Γλώσσα Λήμμα Ημερομηνία Ιδιότητα Συντάκτης
Αγγλικά » Γαλλικά issuance 2012-01-23 15:32:37 UTC Δημοσιεύτηκε PONS Online-Redaktion Französisch Εμφάνιση εκδοχής
Αγγλικά » Γαλλικά issuance 2012-01-22 22:39:34 UTC Δημοσιεύτηκε Vincent Bohnenblust Εμφάνιση εκδοχής

Σελίδα στα Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文

opendict-16
Identified ad region: DEFAULT