Συντάκτες και εκδοχές του λήμματος "piscina de bolas".

Γλώσσα Λήμμα Ημερομηνία Ιδιότητα Συντάκτης
Ισπανικά » Αγγλικά piscina de bolas 2014-10-09 13:11:24 UTC Δημοσιεύτηκε Gabriel Díaz Romero Εμφάνιση εκδοχής

Σελίδα στα Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文

opendict-11
Identified ad region: DEFAULT