Συντάκτες και εκδοχές του λήμματος "mean".

Γλώσσα Λήμμα Ημερομηνία Ιδιότητα Συντάκτης
Αγγλικά » Ισπανικά mean 2014-02-05 06:49:18 UTC Δημοσιεύτηκε PONS.eu Redaktion Spanisch Εμφάνιση εκδοχής
Αγγλικά » Ισπανικά mean 2014-01-29 08:52:34 UTC Δημοσιεύτηκε María Vega Álvarez Εμφάνιση εκδοχής
Αγγλικά » Ισπανικά mean 2014-01-29 08:52:27 UTC Δημοσιεύτηκε María Vega Álvarez Εμφάνιση εκδοχής
Αγγλικά » Ισπανικά mean 2014-01-29 08:50:56 UTC Δημοσιεύτηκε María Vega Álvarez Εμφάνιση εκδοχής

Σελίδα στα Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文

opendict-14
Identified ad region: DEFAULT