Συντάκτες και εκδοχές του λήμματος "Schritt".

Γλώσσα Λήμμα Ημερομηνία Ιδιότητα Συντάκτης
Γερμανικά » Πορτογαλικά Schritt 2016-06-30 13:17:45 UTC Δημοσιεύτηκε PONS Editor 1 Εμφάνιση εκδοχής
Γερμανικά » Πορτογαλικά Schritt 2016-06-07 00:03:26 UTC Δημοσιεύτηκε José Luiz Bruni Chiessi Εμφάνιση εκδοχής

Σελίδα στα Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文

opendict-13
Identified ad region: DEFAULT