Συντάκτες και εκδοχές του λήμματος "voiture-bélier".

Γλώσσα Λήμμα Ημερομηνία Ιδιότητα Συντάκτης
Γαλλικά » Γερμανικά voiture-bélier 2014-11-09 12:31:36 UTC Δημοσιεύτηκε Peter Hoff Εμφάνιση εκδοχής
Γαλλικά » Γερμανικά voiture-bélier 2014-11-09 12:30:10 UTC Δημοσιεύτηκε Peter Hoff Εμφάνιση εκδοχής
Γαλλικά » Γερμανικά voiture-bélier 2014-09-12 09:46:48 UTC Δημοσιεύτηκε PONS Online-Redaktion Französisch Εμφάνιση εκδοχής
Γαλλικά » Γερμανικά voiture-bélier 2014-09-07 12:23:46 UTC Δημοσιεύτηκε Lothar Mergens Εμφάνιση εκδοχής

Σελίδα στα Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Srpski | Türkçe | 中文

opendict-1-1
Identified ad region: DEFAULT