Συντάκτες και εκδοχές του λήμματος "e-cigarette".

Γλώσσα Λήμμα Ημερομηνία Ιδιότητα Συντάκτης
Γαλλικά » Γερμανικά e-cigarette 2013-03-06 11:42:29 UTC Δημοσιεύτηκε PONS Online-Redaktion Französisch Εμφάνιση εκδοχής
Γαλλικά » Γερμανικά e-cigarette 2013-03-05 14:17:38 UTC Δημοσιεύτηκε Lothar Mergens Εμφάνιση εκδοχής

Σελίδα στα Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文

opendict-13
Identified ad region: DEFAULT