Συντάκτες και εκδοχές του λήμματος "comprendre".

Γλώσσα Λήμμα Ημερομηνία Ιδιότητα Συντάκτης
Γαλλικά » Γερμανικά comprendre 2012-05-13 18:08:30 UTC Δημοσιεύτηκε Peter Hoff Εμφάνιση εκδοχής
Γαλλικά » Γερμανικά comprendre 2012-05-13 18:06:57 UTC Δημοσιεύτηκε Peter Hoff Εμφάνιση εκδοχής

Σελίδα στα Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文

opendict-15
Identified ad region: DEFAULT