Συντάκτες και εκδοχές του λήμματος "rester".

Γλώσσα Λήμμα Ημερομηνία Ιδιότητα Συντάκτης
Γαλλικά » Γερμανικά rester 2009-09-07 14:01:13 UTC Δημοσιεύτηκε PONS Online-Redaktion Französisch Εμφάνιση εκδοχής
Γαλλικά » Γερμανικά rester 2009-09-07 12:16:35 UTC Δημοσιεύτηκε Frank Eisenhuth Εμφάνιση εκδοχής
Γαλλικά » Γερμανικά rester 2009-09-07 12:16:14 UTC Δημοσιεύτηκε Frank Eisenhuth Εμφάνιση εκδοχής
Γαλλικά » Γερμανικά rester 2009-09-07 12:15:06 UTC Δημοσιεύτηκε Frank Eisenhuth Εμφάνιση εκδοχής

Σελίδα στα Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文

opendict-14
Identified ad region: DEFAULT