Συντάκτες και εκδοχές του λήμματος "prochain".

Γλώσσα Λήμμα Ημερομηνία Ιδιότητα Συντάκτης
Γαλλικά » Γερμανικά prochain 2019-01-15 07:28:53 UTC Δημοσιεύτηκε PONS Online-Redaktion Französisch Εμφάνιση εκδοχής
Γαλλικά » Γερμανικά prochain 2019-01-14 16:08:09 UTC Δημοσιεύτηκε Simone Picklwitz Εμφάνιση εκδοχής

Σελίδα στα Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文

opendict-14
Identified ad region: DEFAULT