Συντάκτες και εκδοχές του λήμματος "Schwester (f)".

Γλώσσα Λήμμα Ημερομηνία Ιδιότητα Συντάκτης
Γερμανικά » Γαλλικά Schwester 2018-10-11 10:14:30 UTC Δημοσιεύτηκε PONS Online-Redaktion Französisch Εμφάνιση εκδοχής
Γερμανικά » Γαλλικά Schwester (f) 2018-10-11 06:10:16 UTC Δημοσιεύτηκε Angela Simon-Jödicke Εμφάνιση εκδοχής

Σελίδα στα Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文

opendict-13
Identified ad region: DEFAULT