Συντάκτες και εκδοχές του λήμματος "Tölpel".

Γλώσσα Λήμμα Ημερομηνία Ιδιότητα Συντάκτης
Γερμανικά » Ισπανικά Tölpel 2018-07-10 13:46:46 UTC Δημοσιεύτηκε PONS.eu Redaktion Spanisch Εμφάνιση εκδοχής
Γερμανικά » Ισπανικά Tölpel 2018-07-02 01:06:02 UTC Δημοσιεύτηκε Luciano Holmquist Εμφάνιση εκδοχής

Σελίδα στα Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文

opendict-14
Identified ad region: DEFAULT