Συντάκτες και εκδοχές του λήμματος "déficit m presupuestario".

Γλώσσα Λήμμα Ημερομηνία Ιδιότητα Συντάκτης
Ισπανικά » Γερμανικά déficit 2015-10-22 09:18:26 UTC Δημοσιεύτηκε PONS editor-2 Εμφάνιση εκδοχής
Ισπανικά » Γερμανικά déficit m presupuestario 2015-10-21 14:23:22 UTC Δημοσιεύτηκε Andreas ZIRNIG Εμφάνιση εκδοχής

Σελίδα στα Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文

opendict-16
Identified ad region: DEFAULT