Συντάκτες και εκδοχές του λήμματος "belegt sein + durch akk".

Γλώσσα Λήμμα Ημερομηνία Ιδιότητα Συντάκτης
Γερμανικά » Ισπανικά belegt sein 2013-12-27 12:16:38 UTC Δημοσιεύτηκε José Hoyos Εμφάνιση εκδοχής
Γερμανικά » Ισπανικά belegt sein 2013-06-01 11:10:33 UTC Δημοσιεύτηκε susana martinez Εμφάνιση εκδοχής
Γερμανικά » Ισπανικά belegt sein + durch akk 2013-06-01 11:09:12 UTC Δημοσιεύτηκε susana martinez Εμφάνιση εκδοχής

Σελίδα στα Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文

opendict-15
Identified ad region: DEFAULT