Συντάκτες και εκδοχές του λήμματος "Geschäft".

Γλώσσα Λήμμα Ημερομηνία Ιδιότητα Συντάκτης
Γερμανικά » Ισπανικά Geschäft 2013-02-21 21:11:51 UTC Δημοσιεύτηκε Si He Εμφάνιση εκδοχής
Γερμανικά » Ισπανικά Geschäft 2012-06-18 15:28:53 UTC Δημοσιεύτηκε Mònica Planas i Casviner Εμφάνιση εκδοχής
Γερμανικά » Ισπανικά Geschäft 2012-06-18 15:26:11 UTC Δημοσιεύτηκε Mònica Planas i Casviner Εμφάνιση εκδοχής

Σελίδα στα Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文

opendict-15
Identified ad region: DEFAULT