Συντάκτες και εκδοχές του λήμματος "el piso compartido".

Γλώσσα Λήμμα Ημερομηνία Ιδιότητα Συντάκτης
Ισπανικά » Γερμανικά piso 2012-11-21 19:38:20 UTC Δημοσιεύτηκε Si He Εμφάνιση εκδοχής
Ισπανικά » Γερμανικά piso 2011-08-02 17:15:20 UTC Δημοσιεύτηκε PONS.eu Redaktion Spanisch Εμφάνιση εκδοχής
Ισπανικά » Γερμανικά el piso compartido 2011-01-22 20:16:24 UTC Δημοσιεύτηκε Christina Bürger Εμφάνιση εκδοχής

Σελίδα στα Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文

opendict-11
Identified ad region: DEFAULT