Συντάκτες και εκδοχές του λήμματος "I'm having ...".

Γλώσσα Λήμμα Ημερομηνία Ιδιότητα Συντάκτης
Αγγλικά » Γερμανικά have 2014-09-29 07:21:09 UTC Δημοσιεύτηκε PONS.eu Redaktion Englisch Εμφάνιση εκδοχής
Αγγλικά » Γερμανικά I'm having ... 2014-09-27 07:35:04 UTC Δημοσιεύτηκε Emely Steffen Εμφάνιση εκδοχής

Σελίδα στα Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文

opendict-14
Identified ad region: DEFAULT