• Πρόταση για διαγραφή

what ΑΝΤΩΝ

and what about you?
und du? οικ

Παρακαλώ συνδεθείτε (<a href="http://login.pons.com/login">Σύνδεση</a>) ή εγγραφείτε πρώτα (<a href="http://login.pons.com/signup">εγγραφή</a>), αν θέλετε να επεξεργαστείτε αυτό το λήμμα.


Σελίδα στα Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文

Εδώ μπορείτε να σημειώσετε βελτιωτικές προτάσεις ή σχόλια σχετικά με λάθη σε αυτό το λήμμα:

Κλείσιμο x

Εδώ μπορείτε να προτείνετε τη διαγραφή αυτής της καταχώρισης από το OpenDict για τους εξής λόγους:

Κλείσιμο x

opendict-16
Identified ad region: DEFAULT