Συντάκτες και εκδοχές του λήμματος "chuck".

Γλώσσα Λήμμα Ημερομηνία Ιδιότητα Συντάκτης
Αγγλικά » Γερμανικά chuck 2010-08-24 07:53:27 UTC Δημοσιεύτηκε PONS.eu Redaktion Englisch Εμφάνιση εκδοχής
Αγγλικά » Γερμανικά chuck 2010-08-23 14:12:26 UTC Δημοσιεύτηκε Margarita Perepelitskaya Εμφάνιση εκδοχής

Σελίδα στα Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文

opendict-16
Identified ad region: DEFAULT