Συντάκτες και εκδοχές του λήμματος "Wie komme ich zum Rathaus?".

Γλώσσα Λήμμα Ημερομηνία Ιδιότητα Συντάκτης
Γερμανικά » Ελληνικά kommen 2011-10-14 17:11:48 UTC Δημοσιεύτηκε PONS.eu Redaktion Griechisch Εμφάνιση εκδοχής
Γερμανικά » Ελληνικά kommen 2011-10-14 17:11:05 UTC Δημοσιεύτηκε PONS.eu Redaktion Griechisch Εμφάνιση εκδοχής
Γερμανικά » Ελληνικά Wie komme ich zum Rathaus? 2011-10-11 17:13:10 UTC Δημοσιεύτηκε Dimos Leontiou Εμφάνιση εκδοχής

Σελίδα στα Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文

opendict-11
Identified ad region: DEFAULT