Εδώ μπορείτε να προτείνετε στοιχεία του OpenDict για διαγραφή. Αν νομίζετε ότι κάποια καταχώριση ή εκδοχή πρέπει να διαγραφεί, μπορείτε να μας ενημερώσετε.


Σελίδα στα Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文

opendict09
Identified ad region: DEFAULT