Απορίες για την Ρωσική γραμματική
3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
22.04.2010 13:56:11

wie?

 
από Meister seiner Sache
Welche der Varianten ist gebräuchlicher:

'высочайая башня' oder 'самая высокая башня'?
 
22.04.2010 14:12:07

Re: wie?

 
από rlar
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 325
Εγγραφή: 16.03.2010 11:07:29
grammatikalisch sind beide richtig,
gebräuchlicher ist eher die 2. Form
 
22.04.2010 14:20:57

Re: wie?

 
από Meister seiner Sache
ok.danke dir :) !
 
 

3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文