Απορίες για την Ρωσική γραμματική
3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
28.04.2010 22:59:58

wie ist die richtige Schreibweise?

 
από Person
Hallo!

Wie schreibt man dieses Verb:

восхвалять oder васхвалять ?


Danke im Voraus für eure weise Antworten!
 
29.04.2010 07:46:02

Re: wie ist die richtige Schreibweise?

 
από rlar
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 325
Εγγραφή: 16.03.2010 11:07:29
ВОСхвалять

ВАС- gibt es überhaupt nicht
 
29.04.2010 18:45:38

Re: wie ist die richtige Schreibweise?

 
από Person
Danke! :P
 
 

3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文