Απορίες για την Ρωσική γραμματική
3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
22.04.2010 10:23:55

Satzteile...

 
από worldTraveller
Guten Tag!
Ich habe hier mehrere Varianten eines Satzes.Welche ist die richtige?

В зале была печь,в которой давно не разжигали огонь и служившая жильцам тумбочкой для ночника.
В зале была печь,в которой давно не разжигали огонь;она служила жильцам тумбочкой для ночника.
В зале была печь,в которой давно не разжигали огонь, служившая жильцам тумбочкой для ночника.

Könnte mir jemand helfen?
 
22.04.2010 12:36:00

Re: Satzteile...

 
από rlar
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 325
Εγγραφή: 16.03.2010 11:07:29
welche Regel da gilt kann ich nicht sagen, aber die 2. Variante sieht am besten aus
 
22.04.2010 13:41:58

Re: Satzteile...

 
από worldTraveller
Danke!:)
 
 

3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文