Απορίες για την Ρωσική γραμματική
3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
03.03.2010 11:43:43

Richtige Form des Personalpronomens

 
από fox
Mahlzeit :)

Wie sagt man richtig:

скучаю по вам oder скучаю по вас?
Beides geht, oder?
 
03.03.2010 13:36:06

Re: Richtige Form des Personalpronomens

 
από [PONS] peregrina
Δημοσιεύσεις: 24
Εγγραφή: 25.02.2010 13:11:48
Hallo fox,

Früher (um den XIX Jahrhundert herum) galt im Russischen die Verwendung des 6ten Falles(предложный падеж) der Pronomen кто, что, он, мы, вы mit der Präposition по als Norm.Siehe die Übersetzung des berühmten Romans von E.Hemingway: "По ком звонит колокол".

Im modernen Russisch werden die Pronomen кто, что, он normalerweise mit Dativ verwendet.Beispiel :скучаю по нему
Die Formen по ком, по чем, по нем werden als veraltet betrachtet.
ABER:die Personalpronomen мы und вы werden weiterhin manchmal im 6ten Fall(предложный падеж)verwendet.
D.h. скучаю по вас, колокол звонит по нас.

Die alte und die neue Variante der Verwendung "konkurrieren" miteinander.Die Dativ-Verwendung von мы und вы in solchen Fällen ist noch nicht zu einer literarischen Norm geworden.
"Скучаю по вас" klingt wiederum in den meisten Kontexten veraltet und vom Sprachregister her sogar sehr schlicht.
 
25.03.2010 18:07:24

Re: Richtige Form des Personalpronomens

 
από snegowik
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 99
Εγγραφή: 25.03.2010 08:08:35
fox έγραψε:Mahlzeit :)

Wie sagt man richtig:

скучаю по вам oder скучаю по вас?
Beides geht, oder?скучаю по Вас
 
 

3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文