Απορίες για την Ρωσική γραμματική
4 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
16.11.2010 22:43:38

Konjugation: zwei Gruppen

 
από Stoiker
Guten Abend!

Wie kann ich eigentlich bestimmen ,ob ein Verb im Russischen zur e- oder zur i- Konjugation gehört, ohne seine Formen ausser dem Infinitiv zu kennen?


:roll:
 
17.11.2010 10:58:36

Re: Konjugation: zwei Gruppen

 
από Robin
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 206
Εγγραφή: 19.03.2010 12:40:28
Man sollte zumindest die 2. Person Singular mitlernen. Laut Grammatik:

Nach der e-Konjugation die meisten Verben auf -ать, -ять, viele auf -еть, alle auf -сти, -зти und alle einsilbigen auf -ить inklusive auch derer, die von diesen einsilbigen Verben abgeleitet werden.

Nach der i-Deklination alle mehrsilbigen, nicht abgeleiteten Verben auf -ить, viele auf -еть und einige auf -ать, -ять.

Kostenlos mit Tutoren Deutsch lernen und üben im Internet: AboutGerman.net
 
22.11.2010 14:35:14

Re: Konjugation: zwei Gruppen

 
από Stoiker
wo hast du diese Regel gefunden? (Quelle)
 
22.11.2010 15:23:59

Re: Konjugation: zwei Gruppen

 
από Robin
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 206
Εγγραφή: 19.03.2010 12:40:28
PONS Grammatik kurz & bündig

Kostenlos mit Tutoren Deutsch lernen und üben im Internet: AboutGerman.net
 
 

4 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文