Απορίες για την Ρωσική γραμματική
11 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 2 από 21, 2
 
26.03.2010 10:10:34

Re: Kofferwörter

 
από Kofferfrau
Das ist ja fast wie im Französischen!
 
 
Προηγούμενη

11 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 2 από 21, 2
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文