Απορίες για την Ρωσική γραμματική
3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
29.03.2010 13:19:38

kleine Frage

 
από Interessierte
Mahlzeit!

Wie ist die richtige Rechtschreibung: 'галоши' oder 'калоши' ?

Ich kenne das Wort nur vom Hören...
 
29.03.2010 14:09:24

Re: kleine Frage

 
από [PONS] serge
Δημοσιεύσεις: 18
Εγγραφή: 29.03.2010 12:24:05
hey,

verbreitet sind die beiden Varianten, kannst also die beiden Varianten sowohl schriftlich, als auch mündlich verwenden. Es sollte kein grammatikalischer Fehler sein, ist nun mal beides richtig :-)

Geschichtlich haben галоши und калоши dem französischem galoche und deutschem Galosche zu verdanken. Im alten Deutschland war aber auch der Kalosche im Sprachgebrauch.... so kurzum... ))
 
30.03.2010 09:54:25

Re: kleine Frage

 
από Interessierte
Ok.Danke!
Gibt es noch mehr solche Wörter?
 
 

3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文