Απορίες για την Ρωσική γραμματική
2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
08.03.2010 09:37:32

Hilfe!Wie schreibt man das?

 
από Hasenfrau
Seid gegrüßt ;)

Wie schreibt man richtig:

лыжи oder лыжы ?
 
08.03.2010 10:22:25

Re: Hilfe!Wie schreibt man das?

 
από Lady_Godiva.ru
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 92
Εγγραφή: 01.03.2010 13:39:22
Sei gegrüßt, Hasenfrau :D .

Im Russischen gibt es folgende Regel:жи und ши werden immer mit и geschrieben .Alles Andere gilt als grobe Fehler.
 
 

2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文